navigate_before
navigate_next

تقدیر از اشکان خطیبی در هجدهمین جشن سالیانه منتقدان خانه تئاتر

انجمن منتقدان خانه تئاتر از خدمات ارزشمندو دلسوزانه اشکان خطیبی برای آموزش اصولی تقدیر کرد. 

یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون، جایزه این بخش را اهدا کرد. 

اشکان خطیبی در این بخش با خواندن نامه ای از یکی از نوجوانان به فعالیت 5 ساله خود در آموزش نوجوانان اشاره کرد و گفت: هزاران هزار هنرجو وجود دارد که شاید هیچ وقت کشف نشوند و جرات بروز پیدا نکنند و باید به نوجوانان بیشتر توجه کنیم  برای من این جایزه و گرفتن آن از دست اساتید ارزشمند است.  یونس مظلومی در این مراسم اظهار داشت: اگر خواستید در حوزه مسوولیت اجتماعی کاری بکنید به همین آماری که اعلام کردم کمی توجه کنید. 

منبع خبر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *