navigate_before
navigate_next

Teaching

Teaching Acting

Ashkan khatibi

Teaching

خطیبی از سال 1388 آموزش بازیگری سینما و تئاتر را آغاز کرد و در سال های اخیر بیشترین زمان و تمرکز خود را بر تدریس این حرفه در دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال قرار داده و علاوه بر برگزاری دوره های مستمر در آموزشگاه های مختلف در تهران،  به برگزاری کارگاه های داخلی و خارجی چند روزه در شهر هایی چون رشت،  مشهد،  شیراز و منچستر پرداخته است.

انجمن منتقدان خانه تئاتر در هجدهمین جشن سالیانه خود از اشکان خطیبی به عنوان مدرس بازیگری در گروه سنی نوجوان،  جهت آموزش اصولی تقدیر به عمل آورد.